Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

6239 73e6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
6232 5dd8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
niechceszmniepoznac
8819 41fd
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viawrazliwa wrazliwa
niechceszmniepoznac
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
niechceszmniepoznac
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili
niechceszmniepoznac
Odkochaj mnie.
Jakoś.
— proszę.
niechceszmniepoznac
Odkochaj mnie.
Jakoś.
— proszę.
9200 3546 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
niechceszmniepoznac
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Dziś chyba wiem, że życie nie miało nas w planach.
— (via upadly-poeta)
9153 3df1 500
niechceszmniepoznac

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaAmericanlover Americanlover
niechceszmniepoznac
9725 31c7 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viaAmericanlover Americanlover
niechceszmniepoznac
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAmericanlover Americanlover
niechceszmniepoznac
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover
niechceszmniepoznac
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaAmericanlover Americanlover
niechceszmniepoznac
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapinkdress pinkdress
niechceszmniepoznac
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapinkdress pinkdress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl