Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

niechceszmniepoznac
Czyli tak łatwo było zastąpić w sercu wielkie słowa
Po co to było? 
niechceszmniepoznac
Kim teraz jesteś, albo kim byłeś gdy wierzyłam
W każde kłamstwo, zamiatane wciąż pod dywan,  :)))))))))
niechceszmniepoznac
Jak wrócić, kiedy każda z dróg prowadzi do twych rąk i ust?
niechceszmniepoznac
Nie mam nic,
A ciszy nie potrafię znieść
niechceszmniepoznac
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viapinkdress pinkdress
niechceszmniepoznac
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
niechceszmniepoznac
Uswiadomiłes mi, że niczego ode mnie nie chcesz. Chciales sie tylko zabawić, a ja nie chce być Twoja zabawką, do której będziesz wracał wspomnieniami. [...] Może w innym czasie, innym miejscu, innej rzeczywistości znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie. I nie mów, że zasługuję na kogos wyjatkowego bo ja jestem wyjątkowa. Każdy dostaje od losu to na co zasłużył. Ja najwidoczniej nie zasłużyła m na nic dobrego, ale już nauczyłam się z tym życ. 
— ...
Reposted fromyveee yveee viaAnjax333 Anjax333
2946 9de3 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
7525 0122 500

tinyclicks:

smells mighty mossy under this canopy

Reposted fromAmericanlover Americanlover
7518 9ecb 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3916 d1d0 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3912 dfe5 500

wild-nirvana:

My parents in love on the beach in the 70’s

Reposted fromAmericanlover Americanlover

June 07 2017

niechceszmniepoznac
1 2 3 HEHE
5996 cc6f
niechceszmniepoznac

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapinkdress pinkdress
9075 66a1
Reposted fromAmericanlover Americanlover
2163 2881 500
niechceszmniepoznac
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawrazliwa wrazliwa
niechceszmniepoznac
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawrazliwa wrazliwa
niechceszmniepoznac
Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaearlt earlt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl