Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

niechceszmniepoznac
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatylkotobie tylkotobie
niechceszmniepoznac
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaxannabelle xannabelle
niechceszmniepoznac
niechceszmniepoznac

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaxannabelle xannabelle
niechceszmniepoznac
0677 88fa
Reposted fromsarazation sarazation viaxannabelle xannabelle
niechceszmniepoznac
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
niechceszmniepoznac
niechceszmniepoznac
niechceszmniepoznac
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viaearlt earlt
niechceszmniepoznac
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaearlt earlt
niechceszmniepoznac
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— pokolenie ikea
Reposted fromearlt earlt
niechceszmniepoznac
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viaAmericanlover Americanlover
niechceszmniepoznac
niechceszmniepoznac
niechceszmniepoznac

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
niechceszmniepoznac
niechceszmniepoznac
9582 2c1a
Borszewicz, "Mroki"
niechceszmniepoznac
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
niechceszmniepoznac
niechceszmniepoznac
Wszędzie tam, gdzie cię nie ma
Jest mi ciebie za dużo.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromjestemjeden jestemjeden viaearlt earlt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl