Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

niechceszmniepoznac
5098 f942
5327 ecf4 500

erikalust:

viola-davis:

Atomic Blonde (2017) dir. David Leitch

i can’t help it I loved this film

Reposted fromnudes nudes viaAmericanlover Americanlover
7871 6bbd 500
niechceszmniepoznac
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłem źle. Żałuje dobrych rzeczy, które zrobiłem dla nieodpowiednich ludzi.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweruskowa weruskowa
niechceszmniepoznac
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
niechceszmniepoznac
niechceszmniepoznac
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
niechceszmniepoznac

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viaAmericanlover Americanlover
niechceszmniepoznac
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaearlt earlt
niechceszmniepoznac
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaearlt earlt
niechceszmniepoznac
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viaearlt earlt
niechceszmniepoznac
5014 0ee0
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaearlt earlt
niechceszmniepoznac
Niewielu jest ludzi, których prawdziwie kocham, a jeszcze mniej takich, o których mam dobre mniemanie. Im więcej poznaję świat, tym mniej mi się podoba, a każdy dzień utwierdza mnie w przekonaniu o ludzkiej niestałości i o tym, jak mało można ufać pozorom cnoty czy rozumu.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viaearlt earlt
niechceszmniepoznac
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viaearlt earlt
niechceszmniepoznac

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatylkotobie tylkotobie
4622 0938
Reposted fromdivi divi viaAmericanlover Americanlover
niechceszmniepoznac
niechceszmniepoznac
8088 2164 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl