Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

niechceszmniepoznac
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viaxannabelle xannabelle
niechceszmniepoznac
Kup mi wino i pozwól mówić.
— proszę.
Reposted fromrondine rondine viaxannabelle xannabelle
niechceszmniepoznac

(…) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół…

Reposted from12czerwca 12czerwca viaweruskowa weruskowa
niechceszmniepoznac
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viatylkotobie tylkotobie
niechceszmniepoznac
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
niechceszmniepoznac
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
niechceszmniepoznac
niechceszmniepoznac
1228 33ae 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
niechceszmniepoznac
5181 6814 500
niechceszmniepoznac
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viaxannabelle xannabelle
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viaxannabelle xannabelle
niechceszmniepoznac
To przestępstwo, że nigdy nie pocałowano Cię tak, jak na to zasługujesz.
— Leisa Rayven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAnjax333 Anjax333
niechceszmniepoznac
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted fromartfucksme artfucksme viaAnjax333 Anjax333
niechceszmniepoznac
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viaweruskowa weruskowa
niechceszmniepoznac
3856 89bf
Reposted fromremeeember remeeember viaweruskowa weruskowa
niechceszmniepoznac
8367 b005
niechceszmniepoznac
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
Reposted fromorchis orchis viaweruskowa weruskowa
niechceszmniepoznac
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viaweruskowa weruskowa
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
Reposted fromkostuchna kostuchna viaweruskowa weruskowa

November 07 2017

niechceszmniepoznac
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl